Predstavnici Županije na sastanku s ministrom zdravlja

U srijedu, 26. studenoga koprivničku Opću bolnicu „Dr. Tomislav Bardek“ posjetio je ministar zdravlja Siniša Varga. Ispred koprivničke bolnice ministra su dočekali sanacijski upravitelj Petar Stapar sa suradnicima, zamjenik župana Ivan Pal i koprivnička gradonačelnica Vesna Želježnjak nakon čega je održan sastanak sa predstavnicima zdravstvenih ustanova te lokalne i regionalne samouprave.

Zamjenik Pal je na sastanku istaknuo kako Županija i zdravstvene institucije dobro surađuju, no da bi se osigurala još bolja skrb za stanovnike Koprivničko-križevačke županije nužna je pomoć i s državne razine.

U ime Koprivničko-križevačke županije sastanku je nazočila i pročelnica Upravnog odjela za zdravstveno-socijalne djelatnosti Željka Koluder Vlahinja.

Uz sastanak sa predstavnicima zdravstvenih ustanova i lokalne i regionalne samouprave, ministar je održao sastanak sa upravom i zaposlenicima koprivničke Opće bolnice.

Prilikom posjeta bolnice, ministar je obišao Odjel pedijatrije, Centar za hitnu medicinu, Oftalmološku ambulantu i mjesto izgradnje nove pedijatrije.

Voditeljica Odsjeka za komunikacije i protokol:
Melita Ivančić, mag. pol