Predstavnici Županije na edukaciji u Državnoj upravi zaštite i spašavanja

Članovi Stožera zaštite i spašavanja, Zapovjedništva civilne zaštite i Vatrogasnog zapovjedništva Koprivničko-križevačke županije prošlog su tjedna sudjelovali na dvodnevnoj edukaciji u prostorima Državne uprave za zaštitu i spašavanje, u Učilištu vatrogastva, zaštite i spašavanja. Osposobljavanje je organizirano jer je, temeljem Zakona o zaštiti i spašavanju, obaveza jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave organiziranje, planiranje i provođenje zaštite i spašavanja te osposobljavanje za takve situacije.

U teorijskom dijelu osposobljavanja obrađene su sljedeće teme: sustav zaštite i spašavanja, obaveze i zadaće odgovornih osoba zaštite i spašavanja u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave, stožerno upravljanje u kriznim događajima, psiho-socijalni aspekti ponašanja u katastrofama te odnosi s javnošću. Nakon teorijskog polaznici su prošli i praktični dio osposobljavanja odnosno simulacijsku vježbu. Na kraju osposobljavanja načelnica Učilišta vatrogastva, zaštite i spašavanja Ljerka Kopričanec-Matijevac podijelila je potvrde polaznicima osposobljavanja.

Odsjek za komunikacije i protokol