Predstavnici Varaždinske i Koprivničko-križevačke županije razmjenjivali iskustva

Zamjenik župana Ivan Pal, pročelnica Upravnog odjela za obrazovanje, kulturu, znanost, sport i nacionalne manjine Branka Cuki, voditelj Odsjeka za međunarodnu suradnju i europske fondove Vladimir Šadek i ravnateljica PORA-e Razvojne agencije Podravine i Prigorja Melita Birčić sudjelovali su danas u Varaždinu na sastanku sa zamjenikom župana Varaždinske županije Alenom Kišićem i njegovim suradnicima. Predstavnici Varaždinske županije sa prisutnima su podijelili svoja iskustva u razvoju projekata u školstvu po različitim modelima financiranja kapitalnih ulaganja (javno-privatno partnerstvo, EU fondovi i dr.) i načinima pripreme takvih projekata. Na kraju sastanka zaključeno je kako je razmjena iskustava uvijek dobrodošla te je dogovoreno da će se i ubuduće prakticirati ovakva suradnja na razini dvije županije.

Odsjek za komunikacije i protokol