Predstavnici Turističkog društva Ptuj posjetili Županijsku turističku zajednicu

Danas su u Koprivnici bili predstavnici Turističkog društva iz grada Ptuj (Slovenija) sa predsjednikom  Albinom Pišekom,  te je održan sastanak na temu sudjelovanja Turističke zajednice Koprivničko-križevačke županije u okviru aktivnosti „Europski grad kulture“. Iskazan je obostran interes za suradnju, posebno u području kulture, a o detaljima će kasnije biti pojedinačno dogovoreno.

Cilj susreta je predstavljanje Koprivničko-križevačke županije europskoj javnosti, te nastavak višegodišnje suradnje između grada Ptuja i naše Županije koja je posebno intenzivirana prošle godine postavljanjem velike pisanice u Ptuju.

Od strane Turističke zajednice Koprivničko-križevačke županije sastanku su prisustvovali viši stručni suradnici Kristina Sočev i Krešimir Blažek.

Direktor TU TZ KKŽ: mr. sc. Zdravko Mihevc