Predstavnici Romskog nacionalnog vijeća na sastanku u Županiji

Izvršni direktor Romskog nacionalnog vijeća David D. Orlović sa suradnicima susreo se jučer, 18. siječnja sa zamjenikom župana Ivanom Palom u prostorijama Koprivničko-križevačke županije.

Glavna tema sastanka bila je prijava na fondove Europske unije. Naime, cilj Romskog nacionalnog vijeća jest putem fondova pomoći romskoj zajednici na području Županije. Međutim, kako bi se mogli uspješno prijaviti, jedan od uvjeta koji moraju zadovoljiti jest pronaći partnera iz područja regionalne samouprave. Zaključeno je kako će Županija sudjelovati kao partner Romskom nacionalnom vijeću prilikom prijave na fondove Europske unije.

Romsko nacionalno vijeće jedna je od značajnijih organizacija koja djeluje na ostvarivanju prava Roma u Republici Hrvatskoj, a posebno je aktivna na praćenju provedbe politika za uključivanje Roma u Hrvatskoj, osnaživanja mladih Roma i međunarodnoj suradnji. Osim toga, rade na brojnim znanstvenoistraživačkim i drugim projektima.

Voditeljica Odsjeka za komunikacije i protokol:
Melita Ivančić, mag. pol.