Predstavnici naše Županije na malim Đakovačkim vezovima

Malim Vezovima, u nedjelju, 29. lipnja, 48. Đakovački vezovi ušli su u svoj udarni tjedan. U povorci, što je prošla gradskim korzom od Male crkve do Strossmayerovog parka, prošlo je trideset skupina mališana u narodnoj nošnji. Devetnaest skupina bilo je s područja Đakovštine, te jedanaest iz drugih krajeva Slavonije i ostalih Županija u Hrvatskoj.

Predstavnici naše Županije bili su dječja grupa višeg uzrasta KPD-a „Seljačka sloga“ iz Đelekovca koja je izvela splet podravskih pjesama i plesova, te dječja grupa KUD-a „Tomislav“ iz Svetog Ivana Žabna koja je izvela splet bilogorskih pjesama i igara.

Zajednica kulturno-umjetničkih udruga KKŽ