Predstavnici Koprivničko-križevačke županije na sastanku Banke hrane

Sastanak vezan uz pokretanje skladišno-distribucijskog centra  Banke hrane za područje sjeverozapadne Hrvatske održan je 19.04.2011. u Međimurskoj županiji. Uz  domaćine, Međimursku županiju, sastanku su prisustvovali predstavnici Varaždinske, Krapinsko-zagorske  i Koprivničko-križevačke županije te rimokatoličke crkve i Caritasa. Banka hrane Hrvatska je nevladina, humanitarna udruga osnovana prošle godine čiji je cilj smanjenje siromaštva, borba protiv gladi i rasipanja hrane, a dio je Europske federacije banaka hrane koja djeluje već 25 godina. Glavna djelatnost  Banke je prikupljanje živežnih namirnica i higijenskih potrepština od donatora, njihovo skladištenje i podjela socijalno ugroženim dijelu stanovništva. Skladišni prostor u Međimurskoj županiji tako će, uz regionalni centar u Rijeci, postati drugi regionalni centar Banke hrane Hrvatska.

Upravni odjel za zdravstvo i socijalnu skrb