Predstavnici Hrvatske zajednice županija na sastanku s ministricom uprave

Ministrica uprave Dubravka Jurlina Alibegović zajedno sa suradnicima održala je sastanak s predstavnicima Hrvatske zajednice županije kojem je prisustvovala i pročelnica Upravnog odjela za poslove Županijske skupštine i pravne poslove Marina Horvat Pavlic kao voditeljica Radne skupine za pravna pitanja.

Na sastanku se razgovaralo o smjeru promjena Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, a okupljeni su se složili da zakonske promjene idu u dobrom smjeru s obzirom da se povećava neposredna participacija građana u upravljanju lokalnim poslovima, racionalizaciji lokalnog političkog sustava i racionalizaciji lokalne administracije.

Nadalje, razgovaralo se i o mogućnostima smanjenja broja članova općinskih i gradskih vijeća te županijskih skupština, a prisutni su predstavili i svoje prijedloge u vezi organizacije upravnih tijela i mase plaća s obzirom da je racionalizacija lokalne administracije jedan segment reforme koja bi trebala biti provedena.

Služba ureda župana