Predstavnica Pododsjeka za zaštitu okoliša Koprivničko-križevačke županije održala predavanje u sklopu radionica Projekta Phare 2006

Dana 29.06. i 30.06. 2010. godine u Zagrebu održane su radionice Projekta Phare 2006 u sklopu „Development of hazardous waste management system, including the identification and management of ”Hot spots sites” in Croatia” sa zadatkom „Training/seminars on dana delivery obligations, web based services for dana entry and EU reporting obligations”.

Seminar/radionica bio je organiziran tako da je 29. 06.2010. prilagođen predstavnicima industrije, dok su 30. 06. 2010. na seminaru/radionici sudjelovali predstavnici inspekcije zaštite okoliša. Voditelj i članovi tima Badita Petroiaca, gosp. Claus Sten Andersen, gosp. René Boesen održali su predavanja vaezana za načine i obveze izvješćivanja Europske unije o sektorskom području otpad  te pogreškama koje su uočene u postojećoj bazi Registra onečišćavanja okoliša uz prijedlog poboljšanja samog sustava kao i primjere na koji način i kako sustav prijave funkcionira u zemljama Europske unije. Kao predavači sudjelovali su i predstavnici  Agencije za zaštitu okoliša koji su predstavili nastanak i današnje funkcioniranje baze Registra onečišćavanja okoliša te obveze tvrtki vezane za zakonske obveze Zakona o otpadu te postojećih Pravilnika. Predavanje s temom „Iskustva u sakupljanju podataka i postupcima izvješćivanja – primjer pozitivne prakse” održala je i predstavnica Upravnog odjela za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, Pododsjeka za zaštitu okoliša gđa. Marta Lenac kojim je opisala način kako se na razini Koprivničko-križevačke županije prikupljaju, validiraju i verificiraju podaci pristigli u Registar onečišćavanja okoliša.

Marta Lenac, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, Pododsjeka za zaštitu okoliša