Najavljene aktivnosti projekta „Priprema projektne dokumentacije i aplikacijskog paketa za sufinanciranje od strane EU za aglomeraciju Koprivnica“

U prostoru Koprivničkih voda u srijedu 14. lipnja održana je konferencija za medije o provedbi projekta „Priprema projektne dokumentacije i aplikacijskog paketa za sufinanciranje od strane EU za aglomeraciju Koprivnica.

Konferenciji su prisustvovali pročelnik Upravnog odjela za gospodarstvo, komunalne djelatnosti i poljoprivredu Marijan Štimac, gradonačelnik Koprivnice Mišel Jakšić sa suradnicima, direktor KC voda te izrađivač studije izvedivosti Josip Jozić.

Projekt vrijednosti 5.950.000,00 kuna sufinanciran je iz Kohezijskog fonda sa 85% , provodi se od travnja 2015., godine, a planirane aktivnosti su rekonstrukcija i izgradnja sustava vodoopskrbe i odvodnje za Grad Koprivnicu, kao i sustava odvodnje na području Općine Drnje, Općine Đelekovec, Općine Koprivnički Bregi, Općine Koprivnički Ivanec, Općine Legrad, Općine Rasinja, Općine Hlebine i Općine Sokolovac.

Predviđa se izgradnja 120 kilometara gravitacijske mreže, 40 kilometara tlačnih cjevovoda te rekonstrukcija postojeće vodoopskrbne mreže, radovi bi trebali krenuti iduće godine, a planirani rok završetka je do 2021.

Gradonačelnik Jakšić kazao je kako je projekt rezultat partnerstva Koprivničko-križevačke županije, Koprivnice i općina, dok je pročelnik Štimac naglasio kako je Županijskoj razvojnoj strategiji među definiranim prioritetima postizanje stupnja razvijenosti u smislu priključaka na vodnokomunalnu infrastrukturu, prvenstveno vodoopskrbu i odvodnju. Dodao je kako se od 2005. godine u tu svrhu uložilo oko 150 milijuna kuna, a trenutno stanje priključenosti stanovnika Županije je 62% na vodoopskrbu te ispod 50% na odvodnju.

Štimac je kazao kako su se otvorile nove mogućnosti za financiranje takvih projekata iz Europske unije te kako projekt aglomeracije đurđevačkog područja također dobro napreduje, što je investicija vrijedna 260 milijuna kuna. Najavio je i kako će se krenuti s pripremom takvog projekta na području bivše Općine Križevci, u što se planira uložiti oko 300 milijuna kuna, a opći cilj svih ovih ulaganja je porast priključaka kućanstava.

Služba ureda župana