Predstavljen projekat ”CABBS”

Delegacija Europske unije u Republici Hrvatskoj i Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva predstavili su projekat – „CABBS  – (eng. ‘Capacity Building for Business Support’) “Izgradnja kapaciteta stručnjaka za područje obavljanja poslovnih usluga i ustanova zaduženih za pružanje potpore u poslovanju” ( Program EU IPA IIIC 2007-2011 ) u Koprivnici 9.veljače 2011. godine. U  Pučkom otvorenom učilištu Koprivnica za područje Zagrebačke, Varaždinske,Koprivničko-križevačke,Krapinsko-zagorske,Bjelovarsko-bilogorske,Sisačko-moslavačke,Međimurske i Karlovačke županije, održano je predstavljanje projekta “CABBS” – Izgradnja kapaciteta stručnjaka za područje obavljanja poslovnih usluga i ustanova zaduženih za pružanje potpore u poslovanju, financiranog u sklopu Operativnog programa za regionalnu konkurentnost 2007-2011. godine koji se financira sredstvima pretpristupnih fondova Europske unije (IPA – komponenta IIIC) uz sufinanciranje državnog proračuna RH .

Projekt CABBS s proračunom od 1.344.900 €, provodi međunarodni konzorcij EUROMED- European-Mediterranean Networks, iz Bruxellesa, kojeg čine Cifesal, PEM, Danish Technological Institute i Micro project. Ključni partneri i korisnici ovog projekta su Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva, Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, mreža hrvatskih poduzetničkih potpornih institucija i što je najvažnije, subjekti malog gospodarstva. Provedba projekta započela je početkom rujna 2010. i trajat će 18 mjeseci. Projekt je do sada svečano predstavljen 14. siječnja u Zagrebu ,20. siječnja u Rijeci , 27.siječnja u Osijeku te 2.veljače u Splitu.

Na predstavljanju projekta prisustvovali su predstavnici Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva, EUROMED-a, predstavnici regionalne i lokalne uprave i samouprave, predstavnici ustanova zaduženih za pružanje potpore u poslovanju na nacionalnoj i lokalnoj razini te brojni renomirani hrvatski poslovni savjetnici.Nakon uvodnog dijela, prezentaciju o ciljevima projekta predstaviti su Bill McConkey, voditelj stručnog tima te David Wood i Cornelia Rotaru, ključni stručnjaci komponenti 1 i 2 CABBS projekta.  

Tom je prigodom Tihana Kraljić, državna tajnica u Ministarstvu gospodarstva, rada i poduzetništva poručila kako je opći cilj ovog jedinstvenog projekta u Hrvatskoj povećati konkurentnost malog i srednjeg poduzetništva pružanjem visoko kvalitetne podrške poslovnog savjetovanja, poboljšati kvalitetu i raspoloživost usluga pružanja podrške u poslovanju malim i srednjim poduzetnicima te pripremiti ih za nadolazeće Strukturne fondove. Naglasila je pritom da je Vlada Republike Hrvatske na  početku svog mandatnog razdoblja donijela četverogodišnji Program poticanja malog i srednjeg poduzetništva koji se realizira temeljem godišnjih Operativnih planova. U razdoblju od 2008.-2010.godine za dodijelu bespovratnih potpora poduzetnicima, izgradnju poduzetničkih zona te sufinanciranje poduzetničkih potpornih institucija utrošeno je 918.000.000,00 kuna, kazala je. 

Prilikom prezentacije projekta , Bill McConkey ,voditelj projektnog tima istaknuo je da je postojanje kvalitetne poslovne infrastrukture za mala i srednja poduzeća preduvjet za održivu dodanu vrijednost ekonomske djelatnosti i da nepostojanje takve strukture djeluje kao prepreka za ekonomski rast.“ U tu svrhu , projekt će nastojati poboljšati kvalitetu i dostupnost usluga poslovne podrške malim i srednjim poduzećima razvijanjem stručnog znanja i povećanjem kapaciteta poslovnih usluga stručnjaka i institucija za podršku poslovanju“, zaključio je McConkey.

Komponenta 1  CABBS projekta , ima za cilj izgradnju kapaciteta poslovnih konzultanata ,  poboljšavajući njihove vještine i sposobnosti u odnosu na savjetovanje i podršku malim i srednjim poduzećima, posebno u osiguravanju kvalitete, marketinga i razvoj proizvoda te razviti temelje za integrirane nacionalne mreže i baze podataka, naglasio je u svom izlaganju David Wood, ključni stručnjak komponente 1.Pozornost će se posvetiti i razvoju jezgre konzultantskih vještina, savjetovanja, mentorstva i komunikacija, dodao je Wood i istaknuo kako su u drugim europskim zemljama, primjerice Irskoj, Velikoj Britaniji i Njemačkoj, konzultantske vještine danas sastavni dio cjeloživotnog učenja, u skladu s Europskim kvalifikacijskim okvirom (EQF) . „Savjetništvo ima jasan karijerni put u tim zemljama, što uključuje i identificirani kontinuirani profesionalni razvoj planova (CPD), koji su uvjet za održavanje akreditacije. Stoga je cilj CABBS projekta priprema temelja za konzultantske usluge koji će biti uključeni u Hrvatski kvalifikacijski okvir (CROQF) usklađenog s Europskim kvalifikacijskim okvirom., zaključio je Wood.  

Komponenta 2 CABBS projekta ima za glavni cilj ojačati kapacitete institucija za podršku u poslovanju u cijeloj Hrvatskoj u pružanju poboljšane podrške usluga malim i srednjim poduzetnicima, posebice početnicima i ženama poduzetnicama , kako bi se povećao kapacitet institucija za pružanje podrške u razumijevanju uloge Strukturnih fondova kako u regionalnom tako i u nacionalnom razvoju, objasnila je u izlaganju ciljeva komponenete 2 projekta Cornelia Rotaru, ključna stručnjakinja. „Široko je prihvaćena činjenica da nova poduzeća trebaju biti vođena od strane stručnjaka s resursima potrebnim za povećanjem svojih šansi za uspjeh te da se prepreke s kojima se suočavaju početnici prevladaju. Poboljšanje menadžerskih vještina i kvalitete usluga, pružanje novih kompetencija i znanja za osoblje institucija za podršku u poslovanju, projekt je korisno i važno ulaganje u ljudski kapital Hrvatske, s krajnjim ciljem da se poveća privatan segment malih i srednjih poduzeća i poveća lokalno gospodarstvo“, istaknula je Rotaru.

Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva