Predstavljanje Koprivničko-križevačke županije u Mađarskoj

Zamjenik župana Ivan Pal prisustvovao je u utorak 27. listopada sastanku u Konzulatu Republike Hrvatske u mađarskom Pečuhu. Sastanak je inicirala konzulica Vesna Haluga, a razgovaralo se o projektu predstavljanja Koprivničko-križevačke županije u Mađarskoj. Konzulat RH pokrenuo je projekt predstavljanja hrvatskih županija u Mađarskoj, te je predloženo da u ovoj promociji tijekom 2016. sudjeluje upravo naša Županija.
Sastanku su također prisustvovali i predstavnici hrvatske nacionalne manjine u Mađarskoj, koja je na području Pečuha i Županije Baranja vrlo organizirana i aktivna, a s hrvatske strane i direktor županijske TZ Zdravsko Mihevc te voditelj Odsjeka za međunarodnu suradnju i europske fondove Vladimir Šadek.
Vesna Haluga predložila je da se u sklopu predstavljanja u Mađarskoj organizira turistička prezentacija KKŽ, izložba naive, prezentacija kulture i gastronomije uz Hrvatski dan, susret sveučilišta i škola, bratimljenje gradova, te razne druge aktivnosti. U Hrvatskoj bi se organizirali gospodarski susreti s hrvatskim poduzetnicima iz Mađarske i njihovi nastupi na sajmovima u KKŽ, predstavili bi se proizvođači vina, organizirali bi se stručni skupovi, itd.
Sve ove aktivnosti značajno mogu pridonijeti povezivanju i u kontekstu pripreme budućih projekata u sklopu programa Interreg prekogranične suradnje, te partnerskim odnosima dionika iz KKŽ i organizacija Hrvata u Mađarskoj.
Nositelj turističke prezentacije s Hrvatske strane bit će županijska Turistička zajednica, a u projekt će biti uključene i druge županijske ustanove i organizacije iz sektora kulture.

Odsjek za međunarodnu suradnju i EU fondove