Predstavljamo srednje škole Koprivničko-križevačke županije: Srednja škola Koprivnica

Upis u srednju školu jedna je od najvažnijih životnih odluka svakog osnovnoškolca, a obzirom da se klasična promocija upisa u srednje škole zbog izvanrednih okolnosti ove godine ne može realizirati, Koprivničko-križevačka županija će uz Vodič kroz srednje škole Koprivničko-križevačke županije  2020./2021. na svojoj internet stranici omogućiti srednjim školama da se predstave te na taj način učenicima olakšaju odluku u odabiru za njih najboljeg i adekvatnog srednjoškolskog programa. Danas svoje školske programe predstavlja Srednja škola Koprivnica.

Najveća srednja škola u Koprivničko-križevačkoj županiji

Srednja škola Koprivnica je najveća srednja škola u Koprivničko-križevačkoj županiji, a ujedno i među najvećim školama u Republici Hrvatskoj. Osnovana je kao Srednja ekonomska škola Koprivnica u prosincu 1958. godine, a s radom je započela u rujnu 1959. godine. Srednja škola Koprivnica je strukovna škola s dugogodišnjom tradicijom prepoznata po svojoj kvaliteti i brojnim generacijama koje su završetkom svog srednjoškolskog obrazovanja pronašle željeno radno mjesto ili nastavile školovanje na nekom od brojnih fakulteta.

Danas Srednja škola Koprivnica ima 862 učenika koji su raspoređeni u 40 razrednih odjela i u 12 zanimanja iz četiri obrazovna sektora. Obrazovni sektor ekonomija, trgovina i poslovna administracija uključuje zanimanja ekonomist, komercijalist, upravni referent, poslovni tajnik i prodavač prema modelu dualnog obrazovanja. Obrazovni sektor/podsektor prehrana uključuje zanimanja prehrambeni tehničar, tehničar nutricionist i rukovatelj prehrambenim strojevima. Obrazovni sektor turizam i ugostiteljstvo uključuje zanimanje hotelijersko-turistički tehničar, a obrazovni sektor zdravstvo i socijalna skrb zanimanja farmaceutski tehničar, fizioterapeutski tehničar i medicinska sestra opće njege/medicinski tehničar opće njege.

Škola kontinuiranim ulaganjima poboljšava materijalne uvjete rada.

Svaka učionica opremljena je prijenosnim računalom i projektorom. Prostorni kapacitet škole uključuje 20 standardnih učionica, 3 informatičke učionice, učionicu za kompjutersku daktilografiju, praktikumom za vježbeničke tvrtke, 2 medicinska praktikuma, 2 praktikuma za fizioterapeute, prehrambeni i nutricionistički praktikum, 2 kemijska laboratorija, trgovački praktikum, sportsku dvoranu i školsku knjižnicu. Praktikumi svojom opremljenošću udovoljavaju specifičnostima pojedinih zanimanja prema zahtjevima obrazovnih programa i strukovnih kurikuluma.

U Školi se provodi eksperimentalni program strukovnog kurikuluma za stjecanje kvalifikacije prodavač prema dualnom modelu obrazovanja poznatiji kao „učenje temeljeno na radu“ koji učenicima uz općeobrazovni dio nudi i strukovni dio kurikuluma koji je zasnovan na pojačanom broju sati nastave u stvarnom radnom okruženju.

Osim redovnog plana i programa Škola provodi i mnogobrojne kurikularne aktivnosti te aktivno sudjeluje u životu lokalne zajednice. Razvijena je suradnja s brojnim gospodarskim subjektima i ustanovama, a posebice s Općom bolnicom dr. Tomislav Bardek, Zavodom za javno zdravstvo Koprivničko-križevačke županije, dječjim vrtićima, domovima za starije i nemoćne, osnovnim školama…

Škola je aktivna u pripremi i provođenju programa Erasmus+ projekata mobilnosti („Europski poduzetnici sutrašnjice“, „Pomognite učenicima da spase planet“, „Mladi europski poduzetnici“, „Aktivno za klimu“). Partnerstvo strukovnih škola Kaufmannische Schule Bad Mergentheim i Srednje škole Koprivnica doprinosi razmjeni iskustava i primjera dobre prakse.

Renomirana škola sa sjajnim rezultatima na natjecanjima u znanju i sportu

U izvođenje nastave je uključeno 100-njak nastavnika i 20-tak vanjskih suradnika koji zahvaljujući predanom radu i kontinuiranim usavršavanjima u struci postižu odlične rezultate u radu s učenicima. Škola ima devet profesora mentora i tri profesora savjetnika, dva voditelja međužupanijskih vijeća, predavače na županijskim i državnim skupovima, koordinatore u europskim projektima, profesore ocjenjivače državne mature te članove u radnim skupinama Ministarstva znanosti i obrazovanja.

Naši učenici postižu sjajne rezultate na natjecanjima u znanju i sportu, a možemo se pohvaliti i da smo zahvaljujući svojim rezultatima bili predstavnik Republike Hrvatske na svjetskom natjecanju u futsalu u Izraelu.

Završetkom srednjoškolskog obrazovanja u bilo kojem od zanimanja u Srednjoj školi Koprivnica stječe se potrebne vještine i kompetencije za buduće radno mjesto u struci. Osim što učenici stječu znanja i vještine kojima mogu doprinijeti tržištu rada, lakše naći posao, mogu i nastaviti školovanje na nekom od fakulteta.

Misija i vizija Srednje škole Koprivnica je biti stabilna i fleksibilna škola, stabilna za svoju zajednicu, a fleksibilna zbog izazova budućnosti. U prošlosti smo prepoznati kao renomirana škola, u sadašnjosti želimo zadržati tu poziciju i kvalitetu, a u budućnosti ponuditi roditeljima i njihovoj djeci mogućnost školovanja u zanimanjima za koja jedino budućnost stvara radna mjesta.

Važne informacije

Ravnateljica:  mr.sc. Manuela Gregurić

Adresa: Trg slobode 7, Koprivnica

Telefon: 048 621 088

E-mail: srednja.skola.koprivnica@kc.t-com.hr

Web stranica: http://ss-koprivnica.skole.hr/

Programi koje upisuje:

Program Trajanje Razredni odjel Broj učenika
Ekonomist 4 godine 1 21
Komercijalist 4 godine 1 21
Upravni referent 4 godine 1 21
Prodavač – DO 3 godine 1 21
Prehrambeni tehničar 4 godine 1 21
Tehničar nutricionist 4 godine 1 21
Hotelijersko-turistički tehničar 4 godine 1 21
Medicinska sestra opće njege / medicinski tehničar opće njege 5 godina 1 21
Farmaceutski tehničar 4 godine 1 21
Fizioterapeutski tehničar 4 godine 1 21
UKUPNO 10 210

Informacije o Srednjoj školi Koprivnica možete pronaći i u Vodiču kroz srednje škole Koprivničko-križevačke županije, prezentaciji i video brošuri te u radijskoj emisiji koju možete poslušati na ovoj POVEZNICI.

Izvor: Srednja škola Koprivnica

Služba ureda župana