Predsjednik TCP-a za sport Saveza Alpe Jadran posjetio Županiju

Koprivničko-križevačku županiju je 15. prosinca posjetio predsjednik Tematske koordinacijske točke za sport Saveza Alpe Jadran Thomas Hirschböck. Posjet je realiziran radi priprema za organizaciju ljetnih sportskih igara mladih u Koprivničko-križevačkoj županiji, koje bi se u većini financirale EU sredstvima. Hirschböck je zaposlenik Pokrajinske vlade Štajerske zadužen za sport, koji je sudjelovao u organizaciji sportskih igara mladih 2012. koje su održane u Austriji, u Štajerskoj i Gradišću, pa je prenio iskustva oko pripreme tog događaja. Nakon radnog dijela sastanka predsjednik Hirschböck posjetio je sportsku infrastrukturu u Koprivnici koja bi se koristila prilikom održavanja igara. Zamjenik župana Ivan Pal istaknuo je interes Županije za organizaciju ovog događaja, koji bi se u Koprivničko-križevačkoj županiji proveo ili 2015. ili 2016. godine.

Odsjek za međunarodnu suradnju i EU fondove