Pozivamo vas na podnošenje prijedloga za dodjelu javnih priznanja Koprivničko-križevačke županije

Koprivničko-križevačka županija i ove će godine tradicionalno povodom obilježavanja 29. rođendana Koprivničko-križevačke županije dodijeliti javna priznanja te na taj način zahvaliti  svima koji su svojim predanim i nesebičnim radom u društvenim, gospodarskim, kulturnim, obrazovnim i sportskim područjima uvelike doprinijeli ugledu i promociji županije.

Tim povodom Odbor za dodjelu javnih priznanja Koprivničko-križevačke županije poziva sve građane, pravne osobe i organizacije te njihova tijela na podnošenje prijedloga za dodjelu javnih priznanja Koprivničko-križevačke županije kako bi se, nakon što predložene kandidate Odlukom na sjednici potvrdi Županijska skupština, s velikom zahvalnošću nagrađenima odalo dužno poštovanje i priznanje za sve zasluge kojima su promicali našu Podravinu i Prigorje.

Rok za podnošenje  pisanih  prijedloga  je  zaključno  sa  17. siječnja 2022. godine,  pri čemu valja napomenuti kako prijedlozi moraju  sadržavati naznaku samo jednog javnog priznanja za koje se kandidat predlaže.  Potrebni obrasci te detalji Javnog poziva s jasno utvrđenim kriterijima i opisima za dodjelu javnih priznanja se mogu preuzeti OVDJE.

 

JAVNA PRIZNANJA KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE

  1. Počasni građanin Koprivničko-križevačke županije je javno priznanje fizičkim osobama koje su se istakle naročitim zaslugama za područje Koprivničko-križevačke županije.
  2. Nagrada Koprivničko-križevačke županije za životno djelo dodjeljuje se za najviše zasluge u promicanju gospodarstva, znanosti, odgoja i obrazovanja, kulture i tehničke kulture, umjetnosti, sporta, zdravstva i socijalne skrbi, poljoprivrede, malog i srednjeg poduzetništva, obrtništva, zaštite okoliša, turizma i svih drugih područja društvenog života u Koprivničko-križevačkoj županiji. 
  3. Nagrada Koprivničko-križevačke županije za promicanje ljudskih prava „Mara Matočec“ dodjeljuje se za najviše zasluge u promicanju ljudskih prava i temeljnih sloboda na području Koprivničko-križevačke županije.
  4. Nagrada Koprivničko-križevačke županije za promicanje inovatorstva „Marcel Kiepach“ dodjeljuje se za doprinos napretku primjenjivih znanja i kreativnog izražavanja kod tehničkih, gospodarskih, poljoprivrednih i drugih grana, a posebno iz područja inovatorstva, modelarstva, kreativnog modelarstva, automatike i robotike, mehanike, mehatronike, kreativne tehničke radionice, multimedije, informatike i programiranja te radio i wireless komunikacija.
  5. Nagrada Koprivničko-križevačke županije za doprinos ugledu i promociji Koprivničko-križevačke županije dodjeljuje se za promicanje vrijednosti demokratskog društva, položaja i ugleda Koprivničko-križevačke županije i njezinih odnosa s drugim jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave u zemlji i inozemstvu te za razvoj Koprivničko-križevačke županije ili pojedinih djelatnosti u Koprivničko-križevačkoj županiji.
  6. Nagrada Koprivničko-križevačke županije za iznimno postignuće u protekloj godini dodjeljuje se za područje unapređivanja gospodarstva, poljoprivrede, malog i srednjeg poduzetništva, obrtništva, zaštite okoliša i turizma te za područje unapređivanja znanosti, kulture i tehničke kulture, umjetnosti, sporta, zdravstva i socijalne skrbi, odgoja i obrazovanja.
  7. Zahvalnica Koprivničko-križevačke županije dodjeljuje se za razvoj i unapređivanje kvalitete življenja na području Koprivničko-križevačke županije, zbog dane donacije, za uspješnu suradnju te promicanje ugleda Koprivničko-križevačke županije u zemlji i inozemstvu.
  8. Plaketa Župana Koprivničko-križevačke županije dodjeljuje se za uspjehe u poslovanju, zasluge za razvoj Koprivničko-križevačke županije, unapređivanje kvalitete življenja na području Koprivničko-križevačke županije, zbog dane donacije, za uspješnu suradnju te promicanja ugleda Koprivničko-križevačke županije u zemlji i inozemstvu.

Prijedlozi se podnose Odboru za dodjelu javnih priznanja Koprivničko-križevačke županije na adresu:

Odbor za dodjelu javnih priznanja Koprivničko-križevačke županije

Ulica Antuna Nemčića  5

48000   K o p r i v n i c a

sa naznakom: “prijedlog za dodjelu javnih priznanja”

 

Služba ureda župana