Poziv za uvid u Elaborat gospodarenja otpadom – odlagalište „Ivančino brdo“, KOMUNALNO PODUZEĆE d.o.o., Križevci

Stranke u postupku izdavanja dozvole za gospodarenje otpadom određene člankom 95. Zakona o održivom gospodarenju otpadom – podnositelj zahtjeva za izdavanje dozvole, vlasnik nekretnine za koju se izdaje dozvola, nositelj drugih stvarnih prava na toj nekretnini te jedinica lokalne samouprave na čijem se području obavlja djelatnost iz zahtjeva, pozivaju se na uvid u Elaborat gospodarenja otpadom trgovačkog društva KOMUNALNO PODUZEĆE d.o.o., Križevci za lokaciju odlagališta otpada „Ivančino brdo”, k.č.br. 2396, k.o. Križevci u Gradu Križevci.

Tekst poziva nalazite u privitku, kao i obrazac za upisivanje primjedbi na Elaborat.

Odsjek za zaštitu okoliša i zaštitu prirode