Poziv za podnošenje prijedloga za dodjelu javnih priznanja Koprivničko-križevačke županije

Odbor za dodjelu javnih priznanja Koprivničko-križevačke županije poziva građane, pravne osobe i druge organizacijske oblike te njihova tijela za podnošenje prijedloga za dodjelu javnih priznanja Koprivničko-križevačke županije.

Svi podneseni prijedlozi moraju sadržavati naznaku samo jednog javnog priznanja od mogućih sedam, a to su: Počasni građanin Koprivničko-križevačke županije, Nagrada Koprivničko-križevačke županije za životno djelo, Nagrade Koprivničko-križevačke županije za doprinos ugledu i promociji Koprivničko-križevačke županije, Nagrade Koprivničko-križevačke županije za iznimno postignuće u protekloj godini, Zahvalnice Koprivničko-križevačke županije te Plaketa župana Koprivničko-križevačke županije.

Uz prijedlog mora se priložiti potrebna odgovarajuća dokumentacija, objavljeni rad, analize, prikazi, kritike, pisanje stručnog i drugog tiska, natjecateljski rezultat i druga adekvatna dokumentacija i to prema kriterijima utvrđenim Odlukom o javnim priznanjima Koprivničko-križevačke županije.

Rok za podnošenje  pisanih  prijedloga  je  zaključno  s  19. siječnja 2017. godine, a pojedinosti o javnom natječaju možete vidjeti ovdje:
http://arhiva.kckzz.hr/poziv-gradanima-pravnim-osobama-i-drugim-organizacijskim-oblicima-te-njihovim-tijelima-na-podnosenje-prijedloga-za-dodjelu-javnih-priznanja-koprivnicko-krizevacke-zupanije-2/

Služba ureda župana