Poziv – uvid u Elaborat gospodarenja otpadom – Metal mont d.o.o.

Uvid u Elaborat gospodarenja otpadom  na temelju čl. 92. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (“Narodne novine” br. 47/13) trgovačkog društva METAL MONT d.o.o., Donji Cubinec 72, Križevci obaviti će se dana 18. prosinca 2014. u vremenu od 9,00 -11,00 sati u prostorijama Grada Križevci,  Ivana Zakmardija Dijankovečkog 12/I. Očitovanje na isti moguće je dostaviti  i  poštom na priloženom obrascu za primjedbe do 22. prosinca 2014. pozivom na gornju klasu, na adresu:

Koprivničko-križevačka županija,
Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, Odsjek za zaštitu okoliša i zaštitu prirode, Nemčićeva 5/I, 48 000 Koprivnica.

Odsjek za zaštitu okoliša i zaštitu prirode