Poziv svim izvorima otpadnih voda na prijavu emisija u vodama

Sve tvrtke, potencijalni onečišćivači, izvori emisije otpadnih voda na području Koprivničko-križevačke županije koji na osnovu vodopravne dozvole imaju propisano vršenje analiza sastava otpadnih voda, dužni su te podatke dostavljati u nadležno županijsko tijelo za zaštitu okoliša, Pododsjek za zaštitu okoliša, temeljem Pravilnika o registru onečišćavanja okoliša (Narodne novine br. 35/08). Agencija za zaštitu okoliša koja svoje nacionalno djelovanje ostvaruje koordinacijom, prikupljanjem i obradom podataka iz informacijskih baza podataka o okolišu s lokalne razine, za izradu kvalitetnijeg republičkog Izvješća o onečišćivanju voda.

Onečišćivači koji nisu dostavili ili nisu dostavljali redovito, pozivaju se da podatke o otpadnim vodama (PiV- obrasce) dostave za godinu 2006. pa unazad do 2003.godine, temeljem naputka Agencije za zaštitu okoliša a za potrebe izrade Izvješća. Popis pojedinačnih i kolektivnih onečišćivača u vode s pregledom instaliranih uređaja za pročišćavanje otpadnih voda za 2005. godinu moguće je vidjeti na službenim stranicama Agencije (Popis onečišćavača).

Iz njega je očito da niz onečišćivača nije ispunio ovu zakonsku obvezu te da postoje i oni neprijavljeni. U prikupljanju ovih podataka pomoći se i nadležne inspekcijske službe (inspekcija zaštite okoliša i vodopravna).