Posjetite tribine i educirajte se o štetnosti prekomjerne upotrebe antibiotika

Koprivničko-križevačka županija financijski se uključila u projekt „Upravljanje primjenom antimikrobnih lijekova u primarnoj zdravstvenoj zaštiti u Koprivničko – križevačkoj županiji“ koje su osmislile univ.mag.pharm.spec. Darija Kuruc Poje iz Bolničke ljekarne Opće bolnice „Dr. Tomislav Bardek“ Koprivnica, dr. Vesna Mađarić s Odjela infektologije koprivničke bolnice i dr. Vlatka Janeš Poje iz Službe za mikrobiologiju županijskog Zavoda za javno zdravstvo.

Kako bi se javnost upozorila na štetnosti koje se događaju prilikom  prekomjerne upotrebe antibiotika u liječenju, autorice projekta će održati i nekoliko edukativnih tribina u sva tri grada županije na kojima će građanima podastrijeti sve relevantne informacije iz područja farmakoterapije.

Edukacije  započinju sutra, a održat će se prema rasporedu:

  • 15.10. (utorak) – u vremenu od 13 do 14 h – Dom zdravlja Đurđevac
  • 16.10. (srijeda) – u vremenu od 13 do 14 h – Dom zdravlja Koprivnica
  • 22.10. (utorak)  – u vremenu od 13 do 14 h – Dom zdravlja Križevci