Poziv obveznicima prijave u Registar onečišćavanja okoliša za otvaranje korisničkih računa i e-unos podataka

Pododsjek za zaštitu okoliša Upravnog odjela za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša ovim putem poziva na e-prijavu podataka obveznicima Registra onečišćavanja okoliša koji to još nisu učinili.

Agencija za zaštitu okoliša tijekom ožujka osigurala je, naime, novu računalnu aplikaciju putem koje će obveznici prijave podataka u Registar onečišćavanja okoliša od ove godine unositi podatke elektronskim putem preko internetske stranice Agencije za zaštitu okoliša www.azo.hr. Pri tome je potrebno zatražiti korisnički račun Azo-a na linku http://roo.azo.hr/zahtjev_racun.aspx . Aplikacija ima visoke sigurnosne sisteme unosa podataka tako da je onemogućeno svako neovlašteno korištenje i zlouporaba podataka.

Prilikom prijave podataka u registar treba koristiti nove NKD brojeve.

Ovdje možete preuzeti obavijest o Proceduri za unos podataka od strane obveznika dostave podataka.

Obveznike dostave podataka molimo da prijavu i e-unos podataka u aplikaciju izvrše najkasnije do 15. travnja 2009. godine. Za dodatne informacije obratite se na tel. za ROO, 048 220 165 ili okolis@kckzz.hr.