Poziv na radionicu na temu „Vještine upravljanja projektom – PROJECT MANAGEMENT“

PORA Razvojna agencija Podravine i Prigorja kao regionalni koordinator za područje Koprivničko-križevačke županije u okviru Potprograma V. „Jačanje ljudskih potencijala na lokalnoj i područnoj (regionalnoj) razini za učinkovitu pripremu i korištenje fondova Europske unije” Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU organizira niz edukacija namijenjenih potencijalnim korisnicima EU sredstava na lokalnoj i regionalnoj razini.
Pozivamo vas na prvu u nizu radionica na temu „Vještine upravljanja projektnim ciklusom-Project Management“ namijenjenu predstavnicima javnog i civilnog sektora s područja Koprivničko-križevačke županije.

Radionica će se održati

u srijedu i četvrtak, 09. i 10. rujna 2015. godine
u prostorima PORE Razvojne agencije, Florijanski trg 4, Koprivnica,
s početkom u 08,00 sati.

Izvođač će biti PORA Razvojna agencija Podravine i Prigorja.
Cilj dvodnevne radionice je pružiti osnovne informacije polaznicima o aktualnim natječajima u okviru Europskih strukturnih i investicijskih fondova, upoznati ih s cjelokupnom metodologijom pripreme i provedbe EU projekata, zatim upoznati ih sa novim MIS sustavom – jedinstvenim informatičkim sustavom pripreme i prijave EU projekata u Hrvatskoj koji ujedno predstavlja prijavni obrazac projekata i obrazac proračuna.
Osim praktičnog rada, cilj radionice je također pružiti polaznicima konkretnu stručnu pomoć (individualni rad i projektna klinika za određeni projektni prijedlog) za pripremu i apliciranje EU projekata na natječaje u okviru Europskih strukturnih i investicijskih fondova.
Navedena radionica je namijenjena polaznicima koji se do sada nisu imali prilike susresti sa EU projektima i fondovima te na tom području nemaju iskustva, a imaju projektne ideje i žele svladati metodologiju pripreme i provedbe EU projekata. Osim ove radionice na temu PCM-a, PORA Razvojna agencija Podravine i Prigorja će do kraja 2015. godine organizirati niz drugih radionica vezanih uz tematiku pripreme i provedbe EU projekata, namijenjenih sudionicima koji nemaju iskustva u EU projektima, kao i onima koji imaju određeni stupanj znanja i iskustva na tom području.

Ostale radionice će obuhvaćati sljedeće teme:

  • Vještine upravljanja projektnim ciklusom-Project Management (dvodnevna radionica);
  • Financijsko upravljanje i kontrola provedbe projekata financiranih iz europskih strukturnih i investicijskih fondova (računovodstvo projekta, financijsko planiranje, praćenje i izvještavanje) (jednodnevna radionica);
  • priprema projekata prihvatljivih za financiranje iz europskih strukturnih i investicijskih fondova (jednodnevna radionica).

Molimo da svi zainteresirani za predmetnu radionicu popune prijavnicu i da je zaključno do utorka, 08. rujna 2015. godine do 12,00 sati pošalju u PORU na e-mail info@pora.com.hr ili na fax: 621-957.

PORA Razvojna agencija Podravine i Prigorja