Poziv na radionicu na temu „Priprema projekata prihvatljivih za financiranje iz europskih strukturnih i investicijskih fondova“

PORA Razvojna agencija Podravine i Prigorja kao regionalni koordinator za područje Koprivničko-križevačke županije u okviru Potprograma V. „Jačanje ljudskih potencijala na lokalnoj i područnoj (regionalnoj) razini za učinkovitu pripremu i korištenje fondova Europske unije” Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU organizira niz edukacija namijenjenih potencijalnim korisnicima EU sredstava na lokalnoj i regionalnoj razini.
Pozivamo vas na jednodnevnu radionicu na temu „Priprema projekata prihvatljivih za financiranje iz europskih strukturnih i investicijskih fondova“ namijenjenu predstavnicima javnog i civilnog sektora s područja Koprivničko-križevačke županije. Radionica predstavlja nastavak dvodnevne radionice na temu Project Cycle Managementa, održane 09. i 10. rujna 2015. godine u PORI.

Radionica će se održati

u petak, 18. rujna 2015. godine
u prostorima PORE Razvojne agencije, Florijanski trg 4, Koprivnica,
s početkom u 08,00 sati.

Izvođač će biti PORA Razvojna agencija Podravine i Prigorja.

Cilj jednodnevne radionice je pružiti informacije polaznicima o aktualnim natječajima u okviru Europskih strukturnih i investicijskih fondova, ukratko ih upoznati s metodologijom pripreme i provedbe EU projekata, s naglaskom na novi MIS sustav – jedinstveni informatički sustav pripreme i prijave EU projekata u Hrvatskoj koji ujedno predstavlja prijavni obrazac projekata i obrazac proračuna.
Osim praktičnog rada, cilj radionice je također pružiti polaznicima konkretnu stručnu pomoć (individualni rad i projektna klinika za određeni projektni prijedlog) za pripremu i apliciranje EU projekata na natječaje u okviru Europskih strukturnih i investicijskih fondova.
Osim navedene radionice na temu pripreme projekata u okviru MIS sustava, PORA Razvojna agencija Podravine i Prigorja će do kraja 2015. godine organizirati niz drugih radionica vezanih uz tematiku pripreme i provedbe EU projekata, namijenjenih sudionicima koji nemaju iskustva u EU projektima, kao i onima koji imaju određeni stupanj znanja i iskustva na tom području.

  • Ostale radionice će obuhvaćati sljedeće teme:
    Vještine upravljanja projektnim ciklusom-Project Management (dvodnevna radionica);
  • Financijsko upravljanje i kontrola provedbe projekata financiranih iz europskih strukturnih i investicijskih fondova (računovodstvo projekta, financijsko planiranje, praćenje i izvještavanje) (jednodnevna radionica);
  • Priprema projekata prihvatljivih za financiranje iz europskih strukturnih i investicijskih fondova (jednodnevna radionica).

Slijedeća jednodnevna radionica na istu temu „Priprema projekata prihvatljivih za financiranje iz europskih strukturnih i investicijskih fondova“ održat će se i na rezervni termin 23. listopada 2015. godine u PORI, stoga Vas molimo da ukoliko Vam više odgovara 23.10.2015. kao rezervni termin, to i označite na prijavnici koja se nalazi u privitku. Ukoliko ne, smatrat ćemo da Vam odgovara termin 18.09.2015.

Molimo da svi zainteresirani za predmetnu radionicu popune prijavnicu i da je zaključno do četvrtka, 17. rujna 2015. godine do 13,00 sati pošalju u PORU na e-mail info@pora.com.hr ili na fax: 621-957.

PORA Razvojna agencija Podravine i Prigorja
Ravnateljica: Melita Birčić, v. r.