Poziv na prezentaciju novih županijskih EU projekata

U utorak, 26. siječnja, u 9,00 sati, u prostorijama Koprivničko-križevačke županije (Koprivnica, A. Nemčića 5), soba 28/I., održat će se prezentacija novih EU projekata u kojima sudjeluju Razvojna agencija PORA, Turistička zajednica Koprivničko-križevačke županije i Koprivničko.križevačka županija. Prezentacija će najvećim dijelom biti usmjerena na nedavno odobrene projekte u okviru IPA Programa prekogranične suradnje Mađarska-Hrvatska, čija će se provedba financirati tijekom 2010. i 2011. godine. Ukupna vrijednost odobrenih projekata je 750.000 EUR, a početak njihove provedbe očekuje se u prvom kvartalu 2010. godine.