Poziv na podnošenje prijedloga za dodjelu JAVNIH PRIZNANJA Koprivničko-križevačke županije

Na temelju članka 8. Odluke o javnim priznanjima Koprivničko-križevačke županije (“Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije” broj 1/03 – pročišćeni tekst i 12/09) Odbor za dodjelu javnih   priznanja Koprivničko-križevačke županije

P O Z I V A

građane, pravne osobe i druge organizacijske oblike  te njihova tijela na podnošenje prijedloga za dodjelu

JAVNIH PRIZNANJA KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE

             1. Nagrada Koprivničko-križevačke županije za životno djelo,

2. Nagrada Koprivničko-križevačke županije za doprinos ugledu i promociji Koprivničko-križevačke županije,

3. Nagrada Koprivničko-križevačke županije za iznimno postignuće u protekloj godini,

4. Zahvalnica Koprivničko-križevačke županije

Nagrada Koprivničko-križevačke županije za životno djelo dodjeljuje se pojedincima za najviše zasluge u promicanju znanosti, gospodarstva, prosvjete, kulture, umjetnosti, športa, zdravstva, socijalne skrbi i svih drugih područja društvenog života u Koprivničko-križevačkoj županiji.

Nagrada Koprivničko-križevačke županije za doprinos ugledu i promociji Koprivničko-križevačke županije u zemlji i svijetu dodjeljuje se fizičkim i pravnim osobama zaslužnim za promicanje vrijednosti demokratskog društva, položaja i ugleda Koprivničko-križevačke županije i njezinih odnosa s drugim jedinicama lokalne uprave u zemlji i inozemstvu, te razvoj Županije ili pojedinih djelatnosti u Županiji.

Nagrada Koprivničko-križevačke županije za iznimno postignuće u protekloj godini dodjeljuje se fizičkim odnosno pravnim osobama za iznimna postignuća u prethodnoj godini na bilo kojem pobrojenom području rada i djelovanja.

Zahvalnica Koprivničko-križevačke županije dodjeljuje se građanima Koprivničko-križevačke županije i drugim osobama, njihovim udrugama, lokalnim zajednicama, ustanovama, trgovačkim društvima i drugim pravnim osobama prigodom obljetnica i drugih događaja u zemlji ili Županiji za uspjehe u poslovanju, zasluge za razvoj Županije, unapređivanje kvalitete življenja u Županiji, te promicanja ugleda Županije u zemlji i svijetu.

KRITERIJI ZA DODJELU JAVNIH PRIZNANJA SU SLIJEDEĆI:

A) za pojedince

– da se radi o istaknutim pojedincima koji su svojim kontinuiranim i izuzetno značajnim znanstvenim, stručnim, umjetničkim, pedagoškim radom ili drugim javnim radom dali trajan doprinos i izuzetne rezultate trajne vrijednosti na unapređenju stanja i razvitku pojedinih područja odnosno izuzetan doprinos međunarodnoj promidžbi ovih područja.

– da se radi o pojedincima koji u svojoj radnoj i životnoj sredini uživaju ugled uzorna djelatnika i stručnjaka te čestitog i vrijednog čovjeka i građanina.

B) za pavne osobe

da su ostvarile izuzetne poslovne i druge rezultate trajne vrijednosti u ukupnom gospodarskom ili društvenom razvitku Republike Hrvatske i Županije kao i doprinos međunarodnoj promidžbi i ugledu Republike Hrvatske i Županije.

Rok za podnošenje pisanih prijedloga je zaključno sa   19. veljače 2010. godine.

Uz prijedloge treba priložiti:

A)    za pojedince – životopis kandidata, tijek njegovog rada i ostvarenih rezultata i temeljito obrazloženje razloga predlaganja,

B)    za pravne osobe – osnovne podatke o ustroju i djelatnosti, ostvarene rezultate rada i temeljito obrazloženje razloga predlaganja,

C)    PRIJEDLOZI MORAJU TOČNO SADRŽAVATI SAMO JEDNO JAVNO PRIZNANJE ZA KOJE SE KANDIDAT PREDLAŽE.

Uz prijedlog se prilaže potrebna odgovarajuća dokumentacija – objavljeni rad, analize, prikazi, kritike, pisanje stručnog i drugog tiska, natjecateljski rezultat i sl., a prema kriterijima utrvrđenim Odlukom o javnim priznanjima Koprivničko-križevačke županije (“Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije” broj 1/03-pročišćeni tekst i 12/09) podnose se Odboru za dodjelu javnih priznanja Koprivničko-križevačke županije na ADRESU: 

ODBOR ZA DODJELU JAVNIH PRIZNANJA

KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE

 Ulica Antuna Nemčića 5

48000 K O P R I V N I C A

 sa naznakom: “prijedlog za dodjelu javnih priznanja”

 ODBOR ZA DODJELU JAVNIH PRIZNANJA KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE