Poziv na javnu raspravu – izgradnja farme s bioplinskim postrojenjem na području Grada Đurđevca, Mesna industrija Natura d.o.o., Đurđevac

Koprivničko-križevačka županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode, Odsjek za zaštitu prirode i zaštitu okoliša na temelju članka 160, stavka 1. i članka 162., stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“, br. 80/13 i 78/15), članka 16., stavka 1.,3. i 4. i članka 18., 19., 20 i 21. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine“, br. 64/08) i Odluke Ministarstva zaštite okoliša i prirode, KLASA:UP/I 351-03/15-02/45, URBROJ:517-06-2-1-2-15-10 od 15. rujna 2015. objavljuje početak

JAVNE RASPRAVE
o Studiji o utjecaju na okoliš građevine za intenzivni
uzgoj svinja ukupnog kapaciteta 4580 mjesta za tovljenike i 700 mjesta za krmače te bioplinskog postrojenja s pratećim sadržajima na području Grada Đurđevca

Cijelu obavijest možete pročitati OVDJE. Prilozi se nalaze u privitku.

Odsjek za zaštitu okoliša i zaštitu prirode