Poziv na javno izlaganje – Podravska brza cesta, dionica: čvor Rasinja – čvor Koprivnica

Javno izlaganje o Studiji utjecaja na okoliš Podravske brze ceste održat će se u gradskoj vijećnici Grada Koprivnice, 23. studenog 2010. s početkom u 11 sati. Na javnom izlaganju bit će nazočni predstavnici izrađivača Studije, nositelja zahvata i jedinica lokalne samouprave na čijem području se provodi zahvat koji će neposredno davati odgovore i raspravljati o postavljenim pitanjima. Javnu raspravu s izlaganjem koordinira Odsjek za zaštitu okoliša i prirode.Javna rasprava  traje do 6. prosinca 2010. godine do kada je moguće dostaviti primjedbe na adresu Upravnog odjela, Odsjeka za zaštitu okoliša, Nemčićeva 4a, 48 000 Koprivnica ili ih upisati u knjigu primjedbi čitko napisane s adresom i potpisom, odnosno dostaviti e-poštom na ana.list@kckzz.hr.

Uvid u cjelokupnu dokumentaciju SUO može se izvršiti za vrijeme trajanja javne rasprave, svakog radnog dana od  8,00-14,00 sati u prostorijama Grada Koprivnice, Zrinski trg 1/I, soba broj 12 a sažetak SUO je dostupan na www.arhiva.kckzz.hr.

Voditeljica  Odsjeka za zaštitu okoliša i prirode: Ana List, prof.biol.