POZIV NA JAVNO IZLAGANJE – IZGRADNJA TERMOELEKTRANE na šumsku biomasu u Općini Koprivnički Ivanec

Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, Pododsjek za zaštitu okoliša, poziva na

JAVNO IZLAGANJE u sklopu javne rasprave za STUDIJU UTJECAJA NA OKOLIŠ IZGRADNJE TERMOELEKTRANE NA DRVNU BIOMASU U OPĆINI KOPRINVIČKI IVANEC.

Javno izlaganje održat će se srijedu, 19. svibnja 2010. u prostorijama Općine Koprivnički Ivanec s početkom u 11,00 sati.

Pisane primjedbe primaju se do 30. svibnja na adresi pozivatelja.

Podsjećamo, termoelektrana snage 20 MWel kao gorivo će koristiti 160.000 t/god. drvne sječke s predviđenih 8 000 radnih sati godišnje. Odabrana AE&E tehnologija sagorijeva drvnu sječku u tzv. cirkulirajućem fluidiziranom sloju-CFB po vlastitom patentiranom postupku.

Smještaj TE na šumsku biomasu predviđen je na području poslovne zone Koprinvički Ivanec, u njenom južnom dijelu neposredno uz poslovnu zonu Danica Grada Koprivnice. Kompleks se sastoji od niza objekata i pomoćnih objekata sa privremenim skladištem biomase.

Detalje zahvata moguće je vidjeti u Studiji utjecaja na okoliš (link).