Poziv građanima, pravnim osobama i drugim organizacijskim oblicima te njihovim tijelima na podnošenje prijedloga za dodjelu javnih priznanja Koprivničko-križevačke županije

Na temelju članka 13. Odluke o javnim priznanjima Koprivničko-križevačke županije (“Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije” broj 9/15., 19/17., 10/18. i 25/20.)  Odbor za dodjelu javnih  priznanja  Koprivničko-križevačke županije

P O Z I V A

građane, pravne osobe i druge organizacijske oblike

te njihova tijela na podnošenje prijedloga za dodjelu

JAVNIH PRIZNANJA KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE

 

  1. Počasni građanin Koprivničko-križevačke županije,
  2. Nagrada Koprivničko-križevačke županije za životno djelo,
  3. Nagrada Koprivničko-križevačke županije za promicanje ljudskih prava „Mara Matočec“,
  4. Nagrada Koprivničko-križevačke županije za promicanje inovatorstva „Marcel Kiepach“,
  5. Nagrada Koprivničko-križevačke županije za doprinos ugledu i promociji Koprivničko-križevačke županije,
  6. Nagrada Koprivničko-križevačke županije za iznimno postignuće u protekloj godini,
  7. Zahvalnica Koprivničko-križevačke županije,
  8. Plaketa Župana Koprivničko-križevačke županije.

 

Poziv za građane, pravne osobe i druge organizacijske oblike te njihova tijela na podnošenje prijedloga za dodjelu javnih priznanja Koprivničko-križevačke županije

 

Javna priznanja POZIV

 

U privitku se nalaze obrasci za fizičke i pravne osobe.

 

Odbor za dodjelu javnih priznanja Koprivničko-križevačke županije