Pozitivno očitovanje Ministarstva glede statusa Park-šume Borik

Nakon nedavno održanog radnog sastanka s predstavnicima Ministarstva zaštite okoliša i energetike, koji je inicirala Koprivničko-križevačka županija na zahtjev Grada Đurđevca, a glede utvrđivanja statusa Park-šume Borik, od Ministarstva je stiglo pozitivno očitovanje.

Županija je predložila proglašenje šume Borik kod Đurđevca zaštićenim područjem prirode u kategoriji park-šume, a Samostalni sektor za pravne poslove u okviru Ministarstva potvrdio je kako je na snazi Rješenje Županijske skupštine Koprivničko-križevačke županije od 29. ožujka 1995. godine, kojim je navedeno područje proglašeno park-šumom, na temelju tada važećeg Zakona o zaštiti prirode i po propisanoj proceduri uz potrebnu suglasnost tadašnje Državne uprave za zaštitu kulturne i prirodne baštine.

Kako je bilo najavljeno na sastanku predstavnika Ministarstva, Županije, Grada Đurđevca i Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području KKŽ, nakon očitovanja Ministarstva može se krenuti sa daljnjim aktivnostima i koracima vezanim uz zaštitu područja uz uspostavljanje suradnje sa Hrvatskim šumama kako bi se usuglasilo održivo gospodarenje šumom sa planiranim edukativnim i rekreacijskim aktivnostima u dijelu šume gospodarske jedinice Đurđevački peski.

Služba ureda župana