Povodom Europskog tjedna u Podravki otvorena izložba

U Podravki d.d. Koprivnica jučer, 4.5.2011. u organizaciji UBIUDR PODRAVKA  i Županijskog savjeta za europske integracije Koprivničko-križevačke županije otvorena je Izložba promidžbenog materijala – brošura i letaka kojima Ministarstvo vanjskih poslova i europskih integracija informira građanstvo o procesu pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji, a posebno o tijeku pregovora.

Na ovaj način se omogučio zaposlenicima Podravke neposredan kontakt sa informacijama – brošurama o Europskoj uniji.

Vesna Pribeg