Povjerenstvo za suzbijanje zlouporabe droga usvojilo Akcijski plan za 2015.-2017. godinu

Obilježavanje Međunarodnog dana borbe protiv zlouporabe droga i nezakonitog prometa drogama bio je jedan od povoda što je zamjenik župana Ivan Pal, predsjednik ovog tijela, sazvao sjednicu županijskog Povjerenstva za suzbijanje zlouporabe droga. Članovi Povjerenstva na sjednici su usvojili županijski Akcijski plan suzbijanja zlouporabe droga za 2015.-2017. godinu.
Naime, na sjednici održanoj u travnju ove godine Vlada Republike Hrvatske donijela je akcijski plan na državnoj razini, a u kojem je jedna od predviđenih aktivnosti izrada i donošenje ovakvog provedbenog plana na županijskoj razini. Županijski Akcijski plan podijeljen je i pokriva četiri područja (prevencija, sekundarna prevencija i liječenje, represija, praćenje i informiranje). Pri izradi i donošenju županijskog Akcijskog plana vodilo se računa da se ugrade samo realne i provedive aktivnosti, određen vremenski rok za njih, nositelji provedbe i troškovi.
Na sjednici Povjerenstva dr.sc. Davorka Gazdek, dr. med. iz Zavoda za javno zdravstvo Koprivničko-križevačke županije održala je prezentaciju o problematici prirodnih i sintetičkih kanabinoida, iznoseći detaljne informacije o stanju s ovim drogama, kako u našoj zemlji tako i inozemstvu, te njezinim učincima. Pozivajući se na provedena istraživanja, zaključila je kako su, usprkos nekim pozitivnim učincima, i prirodni i sintetički kanabinoidi vrlo opasne tvari s mnogobrojnim štetnim učincima po zdravlje.
Članovi Povjerenstva raspravljali su i o situaciji na području naše županije u pogledu novih sintetičkih droga koje se uvoze pod deklaracijom osvježivača prostora, prodaju i u nekim trgovinama na našem području, a lako se mogu naručiti i preko interneta. Ove droge, pokazuju istraživanja, potencijalno su vrlo opasne, a liječenje je vrlo zahtjevan i složen proces. Nadica Puškaš upoznala je nazočne kako od 15 konzumenata ostalih droga koje su pristupile liječenju u Centar za zaštitu mentalnog zdravlja i prevenciju ovisnosti Zavoda za javno zdravstvo u prvom polugodištu ove godine, njih 10 ima problema s ovakvim supstancama. Igor Bukovčan iz Policijske uprave koprivničko-križevačke županije iznio je podatke o aktivnostima policije u pogledu smanjenja ponude ovih droga, ukazujući i na probleme na koje ona nailazi u svojem radu.
Povjerenstvu su se predstavile i novoimenovane članice, Petra Sobota, zadužena za programe prevencije u srednjim školama, te Barbara Kovač, izabrana u ovo tijelo od strane Županijskog savjeta mladih.

Voditeljica Odsjeka za komunikacije i protokol:
Melita Ivančić, mag. pol.