Potpisivanje ugovora o sufinanciranju po Programu održivog razvoja lokalne zajednice

U utorak, 10. lipnja 2014. godine u dvorani Ministarstva prometa, pomorstva i infrastrukture u Zagrebu održano je svečano potpisivanje ugovora o sufinanciranju po Programu održivog razvoja lokalne zajednice. Ugovore o sufinanciranju potpisali su korisnici čiji su projekti socijalne i komunalne infrastrukture odabrani za sufinanciranje u 2014. godini.
Župan Koprivničko-križevačke županije Darko Koren pridružio se potpisivanju ugovora te sudjelovao u raspravi vezanoj uz mogućnosti financiranja projekata kroz europske strukturne i investicijske fondove. Za sufinanciranje su odabrani projekti šest općina sa područja Koprivničko-križevačke županije: Općina Kloštar Podravski (uređenje društvenog doma Kloštar Podravski), Općina Gornja Rijeka (modernizacija nerazvrstanih cesta na području Općine Gornja Rijeka), Općina Kalnik (dogradnja i rekonstrukcija zgrade dječjeg vrtića), Općina Koprivnički Bregi (poboljšanje kvalitete života izgradnjom komunalne infrastrukture – pješačkih staza u Općini Koprivnički Bregi – etapa 2), Općina Rasinja (modernizacija prometnica na području Općine Rasinja), Općina Virje (dovršetak izgradnje dječjeg vrtića s jaslicama u Virju), Općina Legrad (obnova i rekonstrukcija nerazvrstane ceste u naselju Zablatje).

Voditeljica Odsjeka za komunikacije i protokol:
Melita Ivančić, mag. pol.

Foto: www.kazup.hr