Potpisivanje Ugovora o katastarskoj izmjeri općine Hlebine

U sjedištu Županije danas je potpisan je Ugovor o katastarskoj izmjeri poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području općine Hlebine. Posao iz ovog ugovora obuhvaća:

1.      Preuzimanje projektnog zadatka za razvijanje dopunske mreže stalnih geodetskih točaka i izrada projekta dopunske mreže stalnih geodetskih točaka (prosječna gustoća – 1 točka na 25 ha, s time da u izgrađenom dijelu ova gustoća mora biti veća, a na ostalom dijelu manja)

2.      Ishođenje verifikacije projekta od strane Središnjeg ureda Državne geodetske uprave, prijenos projekta na teren i stabilizacija točaka

3.      Terensko mjerenje stalnih geodetskih točaka dopunske mreže i postojećih geodetskih točaka

4.      Obrada rezultata mjerenja i izrada elaborata dopunske mreže stalnih geodetskih točaka.

Izvršitelj ovih poslova je tvrtka „GIRUS d.o.o.“ iz Šenkovca.

Za geodetsko-katastarske usluge po ovom ugovoru utvrđena je cijena iskazana u prihvaćenoj ponudi u ukupnom iznosu od: 294.500,00 kuna, plus porez na dodanu vrijednost, što ukupno iznosi 359.290,00 kn, što će zajednički podmiriti naručitelji u trećinama vrijednosti i to:

Državna geodetska uprava                              33%  

Koprivničko-križevačka županija                     33%  

Općina Hlebine                                                  34%  

Rok za izvršenje poslova po Ugovoru je 12 mjeseci od dana potpisivanja.