Potpisani ugovori s općinama za obavljanje geodetsko katastarskih usluga u svrhu izrade katastra nekretnina

U prostorijama Županijske uprave u četvrtak 20. srpnja Državna geodetska uprava, Koprivničko-križevačka županija, načelnici općina Legrad, Gornja Rijeka i Đelekovec te izvođači radova, potpisali su ugovore za obavljanje geodetsko katastarskih usluga u svrhu izrade katastra nekretnina na području općina Legrad, Gornja Rijeka i Đelekovec.

Župan Darko Koren kazao je kako potpisivanje ugovora predstavlja iskorak u području sređivanja evidencije katastra, što je preduvjet za planiranje prostora i daljnji razvoj. Državnoj geodetskoj upravi, Područnom uredu za katastar Koprivnica i koprivničkom Općinskom sudu zahvalio je na dosadašnjoj suradnji te dodao: „Ugovori su vrijedni 15,8 milijuna kuna, od čega Županija sufinancira 15% ili 2,4 milijuna kuna u četiri godine.“

Ravnatelj Državne geodetske uprave Damir Šantek pojasnio je kako su ovaj tjedan potpisani ugovori na razini cijele Hrvatske vrijedni 80,4 milijuna kuna, na području 22 jedinice lokalne samouprave, te kako se uskoro kreće u zakonske izmjene glede katastarskih izmjera koje će pojednostaviti i olakšati proces.

Temeljem ugovora s navedenim općinama, izvršit će se katastarska izmjera na području 4412 hektara koja će obuhvatiti 21080 katastarskih čestica, dok je opći cilj doprinijeti sređivanju stanja u prostoru, efikasnijem prostornom planiranju, investicijskom ulaganju te pravnoj sigurnosti vlasništva nad nekretninama.

Načelnik općine Legrad Ivan Sabolić kazao je kako su već imali pozitivna iskustva u izmjeri, što se prvenstveno odnosi na financijske olakšice, budući da su građani koji imaju sređene imovinsko-pravne odnose lakše legalizirali svoje objekte. Svima uključenima zahvalio je na suradnji, čemu su se pridružili i načelnica Općine Đelekovec Štefica Sirutka te načelnik Općine Gornja Rijeka Darko Fištrović.

Tvrtke koje su putem javnog natječaja dobile posao izvođenja geodetsko katastarskih usluga su:

  • Cadcom d.o.o. Zagreb – za područje Općine Gornja Rijeka
  • Geoprojekt d.o.o. Zagreb – za područje Općine Legrad
  • Zavod za fotogrametriju d.d. Zagreb – za područje Općine Đelekovec

Potpisivanju ugovora još su prisustvovali pročelnik UO za gospodarstvo, komunalne djelatnosti i poljoprivredu Marijan Štimac, pročelnik UO za financije, proračun i javnu nabavu Marko Jembrek, pročelnica Područnog ureda za katastar Koprivnica Jelena Unger, predsjednica Općinskog suda u Koprivnici Lidija Vuljak, Ivo Vojnović ispred tvrtke Geoprojekt, Vedran Car ispred tvrtke Cadcom i Damir Pahić ispred Zavoda za fotogramteriju te ostali suradnici.

Služba ureda župana