Potpisani Ugovori o zakupu prava lova

Nakon donošenja Odluke o ustanovljenju zajedničkih otvorenih lovišta broj VI/108 „Sveti Petar Čvrstec“ i VI/109 „Ruševac“, provedenog javnog natječanja te donošenja Odluke o davanju u zakup, potpisani su Ugovori o zakupu prava lova.

Ugovor o zakupu prava lova u zajedničkom otvorenom lovištu broj VI/109 – „Ruševac“  potpisan je s predsjednikom Lovačkog društva „Fazan“ Ruševac  Franjom Jakčinom, dok je Ugovor o zakupu prava lova u zajedničkom otvorenom lovištu broj VI/108 – „Sveti Petar Čvrstec“ potpisan s predsjednikom Lovačkog društva „Srnjak“ Sveti Petar Čvrstec  Stjepanom Čeredarom.

Ugovori su potpisani na 10 lovnih godina odnosno do 31. ožujka 2026. godine, a pred novim lovozakupnicima predstoji izrada lovnogospodarske osnove koju sukladno Zakonu o lovstvu mora odobriti Ministarstvo poljoprivrede.

Služba ureda župana