Potpisani ugovori o zakupu prava lova za lovišta Đurđevac2, Podravske Sesvete i Virje

Župan Darko Koren u četvrtak, 17. kolovoza u prostorijama Županijske uprave potpisao je ugovore o zakupu prava lova na deset godina do 31. ožujka 2027. godine, za preostala tri zajednička otvorena lovišta na području Koprivničko-križevačke županije: VI/103 – „Đurđevac 2“, VI/122 – „Virje“ i VI/126 – „Podravske Sesvete“, koja su dosad bila na čuvanju pri Lovačkom savezu Koprivničko-križevačke županije sukladno Zakonu o lovstvu.

Župan je lovcima zahvalio na strpljenju i suradnji te kazao: „Danas smo ovim potpisivanjem ugovora završili ciklus reguliranja pitanja u području lovstva. Mogu sa zadovoljstvom reći da smo cjelokupni proces upravljanja lovištima riješili na zadovoljavajući način, a sva naša lovišta dana su u najboljoj namjeri na upravljanje lovačkim društvima.“

Ugovore su, uz župana, potpisali predsjednik Lovačke udruge Virje Vladimir Tišljar, predsjednik Lovačke udruge „Fazan“ Ferdinandovac Vjekoslav Flamaceta te predsjednik Lovačke udruge „Jelen“ Podravske Sesvete Marijan Vlašić, a sastanku su još prisustvovali pročelnik Upravnog odjela za gospodarstvo, komunalne djelatnosti i poljoprivredu Marijan Štimac i viša savjetnica za šumarstvo, lovstvo i elementarne nepogode Snježana Babok Grgić.

Lovozakupnici su dužni donijeti lovnogospodarsku osnovu u roku od 90 dana, a na području Koprivničko-križevačke županije ukupno je ustanovljeno 27 zajedničkih otvorenih lovišta površine 114 426 ha.

Služba ureda župana