Potpisani ugovori o koncesijama u primarnoj zdravstvenoj zaštiti

U prostorijama Koprivničko-križevačke županije 16. i 17. rujna potpisani su ugovori o koncesijama u primarnoj zdravstvenoj zaštiti. Ugovore su potpisali župan Darko Koren i odabrani ponuditelji koji su se javili na obavijesti o davanju koncesije u djelatnostima opće (obiteljske) medicine, dentalne medicine, zdravstvene zaštite dojenčadi i predškolske djece, zdravstvene zaštite žena, laboratorijske dijagnostike i njege u kući.

Potpisano je ukupno 128 ugovora, a od toga najviše u općoj (obiteljskoj) medicini, njih  44. Koncesije se daju na rok od 10 godina, a mjesečna naknada iznosi 1.250 kuna (osim za njegu u kući za koju je utvrđena naknada u iznosu od 150 kuna).

Za pacijente i osiguranike time se u ostvarivanju primarne zdravstvene zaštite ništa ne mijenja, jer je potpisivanje navedenih ugovora prilagodba zdravstvene djelatnosti propisima i uputama Europske unije.