Potpisani ugovori o izgradnji vodovodne infrastrukture

U sklopu projekta „Izgradnja i rekonstrukcija vodovoda u Aglomeraciji Đurđevac“ u Galerijskom prostoru Starog Grada u Đurđevcu potpisana su tri ugovora za izgradnju vodovodne infrastrukture, a ukupna vrijednost projekta je 29.945.301,00 kuna.

Ugovore je s izvođačima radova potpisao direktor tvrtke Komunalije d.o.o. Đurđevac Tomislav Kolarić, a svečanosti potpisivanja nazočio je pročelnik Upravnog odjela za gospodarstvo, komunalne djelatnosti i poljoprivredu Marijan Štimac, gradonačelnik Grada Đurđevca Željko Lacković, predstavnik Hrvatskih voda Leonard Sekovanić, predstavnici izvođača građevinskih radova te predstavnik izvršitelja stručnog nadzora.

Ovi ugovori potpisani su vodećim članom zajednice prve grupe radova Gradex&Co d.o.o. Zabok s članom zajednice GEO-BT d.o.o. Zabok te s vodećim članom zajednice za drugu i treću grupu radova Bistra d.o.o. Đurđevac s članovima Brana d.o.o. Virovitica i Komunalne usluge Đurđevac d.o.o., a poslovi se odnose na izgradnju glavnog dovodnog vodoopskrbnog cjevovoda u Đurđevcu, izgradnju magistralnog cjevovoda vodocrpilišta Đurđevac – Virje i tlačno gravitacijskog cjevovoda vodocrpilište Đurđevac – VS Čepelovac te izgradnju zamjenskih građevina dijela vodoopskrbne mreže u gradu Đurđevcu, naselju Budrovac i rekonstrukciji vodovoda u ulici Grgura Karlovčana.

Prilikom potpisivanja ugovora, pročelnik Štimac naglasio je kako je ovo kapitalni projekt koji će dugoročno imati pozitivan utjecaj na sigurnost samoopskrbe zdravstveno ispravnom pitkom vodom područja Grada i 9 općina sa 28 tisuća stanovnika. Koprivničko-križevačka županija sufinancira sukladno javnom pozivu vlastito učešće vodnog isporučitelja odnosno jedinica lokalne samouprave te će sukladno dinamici radova sredstava Županijskog proračuna biti doznačena kao kapitalna pomoć investitoru u intezitetu do 50 posto.

Za ovaj projekt odobrena su sredstva preko Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji su financirani iz strukturnih fondova i Kohezijskog fonda Europske unije u sklopu programa 2007-2013. „Financiranje provedbe investicijskih projekata koji se odnose na manje dijelove sustava javne vodoopskrbe/odvodnje“.

Cijeli projekt vrijedan je ukupno 29.945.301,00 kuna, od kojih Kohezijski fond EU dodjeljuje 19.494.430,00 kuna odnosno 85 posto, Hrvatske vode 7.456.341,00 kuna, a Grad Đurđevac i Komunalije d.o.o. Đurđevac osiguravaju 2.994.530,00 kuna.

Služba ureda župana

Izvor slike: djurdjevac.hr