Potpisana Energetska povelja i Pismo namjere

Koprivničko-križevački župan Darko Koren potpisao je Energetsku povelju i Pismo namjere  kojim Koprivničko-križevačka županija pristupa Projektu: "Sustavno gospodarenje energijom u gradovima i županijama (SGE) u Republici Hrvatskoj", a kojeg zajednički provode Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva, UNDP i Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.   

Na 1. konferenciji o sustavnom gospodarenju energijom u Splitu pod pokroviteljstvom Vlade RH, potpisan je tripartitni ugovor između Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva, Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost i Programa Ujedinjenih Naroda za razvoj (UNDP) o financiranju projekta sustavnog gospodarenja energijom za 2008. i 2009. godinu u vrijednosti od 20 milijuna kuna. Na konferenciji je naglašeno da je vrijeme jeftine energije prošlo i s tim u svezi je najavljeno i donošenje nove državne energetske strategije za razdoblje od 2008. do 2013. godine koja će uskoro biti na javnoj raspravi, a u rujnu se, nakon što je prihvati Vlada, očekuje njeno upućivanje u Sabor.

Dio Strategije su i Programi provedbe energetske politike u županijama i gradovima.

Potpisom Energetske povelje kao prvog koraka u provođenju (SGE) projekta, Koprivničko-križevačka županija potvrđuje opredjeljenje da svojim djelovanjem doprinese zaštiti okoliša, promicanju održivog gospodarenja energijom, energetske efikasnosti i obnovljivih izvora energije, a sve s ciljem smanjenja ovisnosti o sve skupljim energentima i što je još važnije – smanjenja onečišćenja okoliša.

Daljnja provedba projekta potvrđuje se potpisivanjem Pisma namjere pri čemu se, uz stručnu i tehničku pomoć UNDP-a u provođenju projekta, od Županije očekuje osnivanje stručnog tima (EE tim) koji će u ime Županije koordinirati aktivnosti Projekta u svim fazama te u konačnici sačinjavati i voditi EE ured i EE info centar, te sustavno i trajno brinuti o potrošnji energije u Županiji. Isto tako, Županija će osigurati proračunska sredstva i opremiti prostor Ureda za gospodarenje energijom i EE info centra. Glavni je cilj programa SGE razviti i primijeniti model kontinuiranog i sustavnog gospodarenja energijom u zgradama i ustanovama u vlasništvu gradova i županija.

Do danas je bilo 112 Županija i gradova potpisnika Energetske povelje i 48 potpisnika Pisma namjere.