Potpisan Ugovor u Ministarstvu regionalnog razvoja i fondova EU

U petak 12. prosinca župan Darko Koren potpisao je Ugovore o sufinanciranju u Ministarstvu regionalnog razvoja i fondova EU za sufinanciranje projekta izgradnje Područne škole Cirkvena.
Prema Programu održivog razvoja lokalne zajednice Koprivničko – križevačka županija je prijavila I. fazu projekta izgradnje Područne škole Cirkvena i projekt III. faze izgradnje škole i školske sportske dvorane osnovne škole Legrad. U prvom krugu projekti su prošli administrativnu provjeru te su upućeni u daljnju obradu, nakon čega nisu odobreni za sufinanciranje od strane resornog Ministarstva tako da je Županija samostalno započela provedbu navedenih projekata.
Nakon drugog kruga odobravanja projekata, za sufinanciranje I. faze izgradnje Područne škole Cirkvena odobreno je 300 tisuća kuna.

Voditeljica Odsjeka za komunikacije i protokol:
Melita Ivančić, mag. pol.