Potpisan ugovor o sufinanciranju troškova smještaja korisnika s područja Grada Križevaca u privatne ustanove socijalne skrbi za starije i nemoćne osobe

Župan Darko Koren i gradonačelnik Grada Križevaca Branko Hrg, danas 28. srpnja 2015. godine potpisali su ugovor o međusobnim odnosima u sufinanciranju troškova smještaja korisnika s područja Grada Križevaca u privatne ustanove socijalne skrbi za starije i nemoćne osobe u 2015. godini.
Župan je prilikom potpisivanja Ugovora naglasio: „Ovaj program nije usmjeren prema ni jednoj ustanovi već prema njenim korisnicima. O modelu sufinanciranja privatnog smještaja osoba starije životne dobi razmišljamo već nekoliko godina. Osim smještaja u ustanove, a to su veliki domovi, udomiteljske obitelji i obiteljske domove naše su financijske analize pokazale da ovog trenutka nismo u mogućnosti to sve financirati, za što bi nam trebalo 7 milijuna kuna. Iz tog razloga odlučili smo se za prvi korak u sufinanciranju smještaja u ustanovama“.
Naime, Županijska skupština Koprivničko-križevačke županije na 12. sjednici održanoj 26. studenoga 2014. godine donijela je Odluku o sufinanciranju troškova smještaja u privatne ustanove socijalne skrbi za starije i nemoćne osobe sa sjedištem na području Koprivničko-križevačke županije. Ovom Odlukom predviđeno je sufinanciranje smještaja u privatnim ustanovama od strane Županije, ukoliko je u sufinanciranje tih troškova uključena jedna ili više jedinica lokalne samouprave.
Jedina jedinica lokalne samouprave koja je podnijela Županiji zahtjev za sufinanciranje smještaja svojih stanovnika starije životne dobi zasada je Grad Križevci. Zahtjev je podnijet za sufinanciranje u tri ustanove: Domu za starije i nemoćne osobe Dom sestre Jadranke (kapaciteta 50 korisnika), Domu za starije i nemoćne odrasle osobe Dom Novak 1 (kapaciteta 41 korisnik) i Domu za starije i teško bolesne odrasle osobe Senior Care, kapaciteta (100 korisnika). Gradonačelnik Branko Hrg istaknuo je kako je ovo jedinstven model prema kojemu jedinice lokalne i regionalne (područne) samouprave pomažu korisnicima kojima je potreban smještaj u privatne ustanove socijalne skrbi za starije i nemoćne osobe, a za to nemaju dostatna sredstva, niti ne pripadaju kategoriji stanovništva o kojima brine Centar za socijalnu skrb.
IMG_3073mPotpisanim ugovorom uređeno je između ostalog, da će Županija i Grad u jednakim iznosima sufinancirati troškove smještaja do 70 posto kapaciteta ovih ustanova te da će sufinancirati najnižu cijenu smještaja korisnika u odabranoj ustanovi. Isto tako, predviđeno je da visina sufinanciranja troškova smještaja ne može biti viša od vlastitog udjela korisnika, odnosno 50 posto najniže cijene smještaja u odabranoj ustanovi, a najviše do 2 tisuće kuna te da će pravo na sufinanciranje i iznos sufinanciranja troškova smještaja utvrditi Upravni odjel za društvene djelatnosti Grada Križevaca.
U Proračunu Koprivničko-križevačke županije za 2015. godinu za sufinanciranje smještaja u privatnim ustanovama osigurano je 700 tisuća kuna.
Današnjem potpisivanju Ugovora nazočili su i zamjenik župana Ivan Pal te Miroslav Belobrk iz Upravnog odjela za zdravstveno socijalne djelatnosti, a u ime Grada Križevaca zamjenik gradonačelnika Ivan Vuk i Mladen Tenodi, pročelnik Upravnog odjela za društvene djelatnosti.

Voditeljica Odsjeka za komunikacije i protokol:
Melita Ivančić, mag. pol.