Potpisan Ugovor o obnovi i dogradnji uređaja za pročišćavanje otpadnih voda grada Đurđevca

Bez pomoći države i Županije, Đurđevac ne bi sam mogao sagraditi objekt vrijedan više od osamnaest milijuna kuna, koliko će koštati gradnja centralnog uređaja za obradu otpadnog mulja. Za najveću komunalnu investiciji u Đurđevcu polovica novca osigurana je iz fonda Hrvatskih voda, 25 posto dali su Županija i Grad, a preostalih 25 posto Ministarstvo za regionalni razvoj.

Gradnja će trajati dvije godine i biti će, uz koprivnički, koji već funkcionira, te križevački, za koji se izrađuje projekt, jedan od tri centralna uređaja u županiji, na kojem će se obrađivati mulj s uređaja susjednih općina.