Potpisan Ugovor o kriterijima i načinu sufinanciranja/financiranja troškova javnog prijevoza redovitih učenika Srednjih škola

Župan Darko Koren i direktor „Čazmatrans“ – Nova d.o.o, Čazma Darko Marinović te direktor poduzeća Čazmatrans Podravina – Prigorje d.o.o. Križevci Damir Pavlović potpisali su u srijedu, 17. rujna 2014. godine Ugovor o kriterijima i načinu sufinanciranja/financiranja troškova javnog prijevoza redovitih učenika srednjih škola koji se školuju na području Koprivničko-križevačke županije. Ugovor se temelji na Odluci Vlade Republike Hrvatske o sufinanciranju prijevoza za srednjoškolce te se odnosi na razdoblje rujan – prosinac 2014. godine.

Prema odluci Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa definirano je sufinanciranje iznosa od 75 posto priznate cijene mjesečne učeničke karte, međutim taj priznati iznos u stvarnosti pokriva oko 46 posto realne cijene karte na području Koprivničko-križevačke županije.

Ugovorom se omogućuje sufinanciranje prijevoza učenika u županijskim srednjim školama, tako da će cijena mjesečne autobusne karte za sve učenike iznositi simboličnih 50 kuna dok će cijena karte za vlak iznositi 20 kuna.

Odlukom Vlade RH učenici koji pripadaju posebnim kategorijama ostvaruju pravo na financiranje u visini 100% troškova javnog prijevoza. Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta također je utvrdilo kriterije temeljem kojih učenici ostvaruju pravo na financiranje 100% cijene mjesečne učeničke karte mjesnog i međumjesnog prijevoza. Sukladno propisanim kriterijima to pravo ostvaruju učenici ukoliko su članovi kućanstva koje je korisnik zajamčene minimalne naknade ili pomoći sukladno propisu kojim se uređuje područje socijalne skrbi.

Koprivničko-križevačke županije sufinancirati će prijevoz za oko dvije tisuće učenika, a osamdesetak učenika pripada posebnoj kategoriji.

Župan Koren istaknuo je da će se na taj način pomoći roditeljima učenika s obzirom na ukupne troškove koje imaju za školovanje svoje djece. Zahvalio se na dobroj dosadašnjoj suradnji te izrazio želju da ona ostane takva i dalje.

Voditeljica Odsjeka za komunikacije i protokol:
Melita Ivančić, mag. pol.