Potpisan Ugovor o izradi glavnog projekta akumulacije – Sirova Katalena

Koprivničko-križevački župan, Darko Koren je danas, nakon održanog radnog sastanka s temom: Provedba pilot projekta navodnjavanja, potpisao Ugovor o izradi glavnog projekta akumulacije „Sirova Katalena“ s izrađivačem projekta, tvrtkom „IGH d.d“ Zagreb,   zastupane po mr.sc. Damiru Tkalčiću, u čije je ime po ovlaštenju Ugovor potpisao mr.sc Ivica Plišić.

Vrijednost ovog ugovora je 1.220.000,00 kn s PDV-om, a rok izrade glavnog projekta je 10 mjeseci.

Tijekom 2010. godine, nakon ishođenja lokacijske i građevinske dozvole, steći će se uvjeti za početak gradnje predmetne akumulacije kapaciteta 600 000 m³ za navodnjavanje 500 hektara poljoprivrednog zemljišta na području općine Kalinovac i grada Đurđevca.

Sastanku i potpisivanju Ugovora nazočio je i predstavnik Hrvatskih voda, Ivan Cerovec, voditelj Vodno gospodarskog odsjeka Varaždin, kao partner i sufinancijer ovog projekta, te je izrazio opće zadovoljstvo kako ovim projektom, tako i ukupnom suradnjom s Koprivničko-križevačkom županijom.