Potpisan ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt „Uspostava Podružnice obiteljskog centra Centra za socijalnu skrb Koprivnica kao podrška procesu deinstitucionalizacije“

Centar za socijalnu skrb Koprivnica potpisao je ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt „Uspostava Podružnice obiteljskog centra Centra za socijalnu skrb Koprivnica kao podrška procesu  deinstitucionalizacije“ ukupne vrijednosti 5.484.791,54 kuna, a vezano uz poziv „Unapređivanje infrastrukture za pružanje socijalnih usluga u zajednici kao podrška procesu deinstitucionalizacije-druga faza“.

Partneri na projektu su Koprivničko-križevačka županija te križevački i đurđevački Centar za socijalnu skrb, dok je stručnu pomoć u pripremi projektne prijave pružila PORA Regionalna razvojna agencija Koprivničko-križevačke županije, koja će osiguravati i daljnju podršku u provedbi projekta.

Podružnica obiteljskog centra usluge će pružati u prostoru bivše vojarne u Koprivnici te je predviđeno sklapanje ugovora o zakupu s Gradom Koprivnicom i tvrtkom Kampus d.o.o. na rok od 20 godina. Projektom je, između ostalog, predviđena rekonstrukcija 16 infrastrukturnih jedinica unutar zgrade/prostora, nabava opreme potrebne za pružanje usluga te nabava triju vozila s obzirom na terenski rad i činjenicu da Podružnica pokriva područje cijele županije. U sklopu naznačene rekonstrukcije i opremanja, predviđeno je i opremanje prostorije za grupni rad s korisničkim skupinama, sobe/kutka za dojenje, sobe za susrete i druženja roditelja i djece, te sobe za nadzor tih susreta i druženja.

Ovaj projekt pomoći će u prevenciji institucionalizacije i razvoju mreže izvaninstitucionalnih usluga za djecu i mlade bez odgovarajuće roditeljske skrbi, one s  teškoćama u razvoju i problemima u ponašanju, ali i za odrasle osobe s invaliditetom, starije i nemoćne, žrtve obiteljskog nasilja te trudnice i roditelje s djecom do godine dana starosti.  Predviđeno trajanje  aktivnosti u sklopu projekta je dvije godine.

Služba ureda župana