Potpisan Ugovor između Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost i Koprivničko-križevačke županije

Danas, 27. svibnja 2008. godine, u službenu posjetu Koprivničko-križevačkoj županiji došao je direktor Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, gospodin Vinko Mladineo sa svojim suradnicima.

Povod njihove posjete je potpisivanje Ugovora o zajedničkom ulaganju u istražne radove i izradu projektno-tehničke dokumentacije Centra za gospodarenje otpadom sjeverozapadne Hrvatske na lokaciji „Piškornica“.

Ovim ugovorom ugovorne strane (Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost i Koprivničko-križevačka županija), zajednički i sporazumno ugovaraju provedbu istražnih radova i izradu projektno-tehničke dokumentacije za planiranu lokaciju Centra za gospodarenje otpadom „Piškornica“.

Za tu namjenu ugovorne strane osigurat će financijska sredstva u visini od 6 milijuna kuna i to u postotnom udjelu: Fond 60%, a Županija 40% i to iz izvora koji osigurava JUSZH (Javna ustanova za odlaganje komunalnog i neopasnog tehnološkog otpada sjeverozapadne Hrvatske), temeljem financijskog plana za 2008. godinu.