Potpisan Sporazum o zaštiti bijele rode Ciconia ciconia L

U sklopu manifestacije „Dan sela Čigoča – Europskog sela roda“ potpisan je Sporazum o suradnji pri provedbi mjera zaštite, praćenja populacije i prstenovanja strogo zaštićene vrste bijele rode Ciconia ciconia L.

Ovim Sporazumom dogovoreno je postupanje s gnijezdima bijele rode koje se nalaze na stupovima električnih vodova niskonaponske mreže, a koja predstavljaju opasnost za nastanak kvarova pri distribuciji struje ili su pak opasne za život roda. Pored toga, definirane su i radnje koje se odnose na postavljanje nosača za gnijezda roda na stupove distribucijske električne mreže na kojima gnijezda već postoje ili u slučajevima gdje će tek nastati gnijezdo.

Sporazum je potpisan između Ministarstva zaštite okoliša i prirode, Hrvatske elektroprivrede d.d. i javnih ustanova za upravljanje zaštićenim područjima među kojima i Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Koprivničko-križevačke županije, a Sporazumom je regulirana i suradnja HEP-a i javnih ustanova na područjima na kojima je evidentirana prisutnost bijelih roda i prstenovača pri prstenovanju mladih roda u gnijezdima koje se nalaze na HEP-ovim stupovima.

Služba ureda župana