Postupak prethodnog savjetovanja sa zainteresiranim gospodarskim subjektima, za radove na izgradnji školsko-sportske dvorane OŠ I.L. Croata Kalinovac-II. faza, dovršetak radova

Dana 14. srpnja 2020. godine pokrenut je postupak prethodnog savjetovanja sa zainteresiranim gospodarskim subjektima, za radove na izgradnji školsko-sportske dvorane OŠ I.L. Croata Kalinovac-II. faza, dovršetak radova.

Više na linku: https://eojn.nn.hr/SPIN/APPLICATION/IPN/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=4069947

Upravni odjel za financije, proračun i javnu nabavu