Postupak prethodnog savjetovanja sa zainteresiranim gospodarskim subjektima, za postupak Izgradnje školske sportske dvorane uz osnovnu školu Sveti Petar Orehovec

Dana 31. srpnja 2020. godine pokrenut je postupak prethodnog savjetovanja sa zainteresiranim gospodarskim subjektima, za postupak Izgradnje školske sportske dvorane uz osnovnu školu Sveti Petar OrehovecKalinovac-II. faza, dovršetak radova.

Više na linku https://eojn.nn.hr/SPIN/APPLICATION/IPN/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=4134477

Upravni odjel za financije, proračun i javnu nabavu